Hometech logo

Por ciaré inant deboriada

I ves aspetun

Te nosta sënta a La Ila ves daidunse inant cun informaziuns y consëis y cun soluziuns inovatives por vigni esigënza. Por vigni sort de bojëgns, intervënc y por urgënzes sunse tres a desposiziun.

Misciun: Str. Ninz, 79 I-39036 La Ila (BZ)
Telefon: 0471 83 97 66
Mail: info@adang.it
PEC: adang@secure-pec.it
P.I. 02363510211

Orars dl ofize: 08.00-17.00
Sorvisc reparaziuns: 24h/24h